Referat Podatków i Opłat


Aktualne uchwały dot. opłat:

  • Uchwała Nr IX/117/2019 w sprawie opłaty targowej
  • Uchwała Nr X/129/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu
  • Uchwała Nr X/131/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  • Uchwała Nr XVI/189/2020 w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • Uchwała Nr XVII/203/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku
  • Uchwała Nr XVII/204/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Uchwała Nr XXVIII/299/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Rozporządzenie KE nr 1407/2013 - obowiązuje od 15.11.2014)

27‑12‑2020 14:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (edytowalny PDF)

27‑12‑2021 14:00:00
Do wniosku wymagane jest też wypełnienie zamieszczonych poniżej załączników.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie zaświadczenia (edytowalny PDF)

27‑12‑2021 14:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy (edytowalny PDF)

27‑12‑2022 14:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DO-2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli budynków wielolokalowych (edytowalny PDF)

27‑12‑2021 14:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DO-3 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli domków letniskowych

27‑12‑2021 14:00:00
obowiązuje od 01.01.2022
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość - budynek indywidualny (edytowalny PDF)

27‑12‑2021 14:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość - Wspólnota (edytowalny PDF)

27‑12‑2021 14:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika ubiegającego sie o odroczenie, rozłożenie płatności, umorzenie odsetek lub umorzenie zaległości podatkowych (edytowwalny PDF)

27‑12‑2021 14:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikiem

17‑01‑2022 13:30:00
Wymagane wypełnienie obu druków.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 26 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Fliski
email: jfliski@siewierz.pl tel.:326499433
, w dniu:  04‑02‑2015 14:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bierza tel.:32 64 99 433 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2021 14:06:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive