Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Łukasz Matyja 176474
Zamówienia publiczne Łukasz Matyja 66495
Ogłoszenia Łukasz Matyja 36995
Urząd Łukasz Matyja 28254
Władze Miasta i Gminy Łukasz Matyja 23528
Wzory formularzy do pobrania Jarosław Fliski 23484
Ośrodek Pomocy Społecznej Jarosław Fliski 19920
Rada Miejska w Siewierzu Łukasz Matyja 19225
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Łukasz Matyja 14943
Zarządzenia Burmistrza Łukasz Matyja 14367
Dzienniki Ustaw, Monitor Polski Damian Bierza 13848
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Łukasz Matyja 13456
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Jarosław Fliski 12736
Jednostki organizacyjne gminy Łukasz Matyja 12681
Oświadczenia majątkowe Łukasz Matyja 12008