Referat Planowania Przestrzennego


Oświadczenie art.127 KPA - zrzeczenie się prawa do odwołania (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy z załącznikami (edytowalny PDF)

07‑07‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu lub zmianę studium uwarunkowań (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizcji inwestycji celu publicznego (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
UWAGA:

Przed złożeniem WNIOSKU O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO bezwzględnie należy skonsultować kompletność wniosku w pokoju nr 25

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu, zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
UWAGA:

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do wniosku o wydanie zaświadczenia dodatkowo należy dołączyć odpowiednio kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Fliski
email: jfliski@siewierz.pl tel.:326499433
, w dniu:  03‑02‑2015 12:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bierza tel.:32 64 99 433 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑07‑2020 08:30:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive