Ewidencja Działalności Gospodarczej


CEIDG-1 - Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

25‑11‑2019 09:00:00

Wniosek można też złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Załączniki opcjonalne:

 • CEIDG-POPR - Formularz do dokonywania korekt pomyłek przy wypełnianiu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 • CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa - wypełnia się go w przypadku konieczności kontynuowania rubryki 29 w formularzu CEIDG. Podaje się w nim dane pełnomocnika oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa.
 • CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych - za pomocą tego załącznika można zgłaszać informacje na temat zawieszenia, wznowienia czy wykreślenia spółki cywilnej.
 • CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza - jeśli w rubryce 06.3 bądź 11.8 wniosku CEIDG-1 albo rubryce 2.8 części CEIDG-MW zabraknie miejsca na wyszczególnienie rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, wtedy dalszy ciąg tej rubryki należy wypełnić w załączniku CEIDG-RD; poszczególne rodzaje działalności powinny być określone wg. klasyfikacji PKD 2007.
 • CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej - wypełnia się go w razie potrzeby zgłoszenia większej liczby miejsc wykonywania działalności gospodarczej niż dostępna w formularzu CEIDG-1; w formularzu tym opisuje się również zakres działalności wykonywanej w danym miejscu zgodnie z kodami PKD 2007.
 • CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych - należy wypełnić go w przypadku wykazania większej ilości rachunków bankowych, niż jest to możliwe w formularzu CEIDG-1.
 • CEIDG-ZS - Zarządca sukcesyjny - formularz obejmujący informacje dotyczące zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorcy; za jego pośrednictwem przedsiębiorca zgłasza:
  • dodanie informacji o zarządcy sukcesyjnym,
  • usunięcie informacji o zarządcy sukcesyjnym,
  • zmianę informacji o zarządcy sukcesyjnym,
  • wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie dotyczące wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podanie o wydanie duplikatu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o udostępnienie - potwierdzenie danych z ewidencji działalności gospodarczej (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

02‑06‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (edytowalny PDF)

25‑10‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (edytowalny PDF)

02‑06‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (edytowalny PDF).pdf

25‑10‑2021 10:10:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Fliski
email: jfliski@siewierz.pl tel.:326499433
, w dniu:  02‑02‑2015 14:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bierza tel.:32 64 99 433 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑07‑2020 08:11:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive