Referat Planowania Przestrzennego


Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu, zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (edytowalny PDF)

21‑03‑2019 13:43:00
UWAGA:

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do wniosku o wydanie zaświadczenia dodatkowo należy dołączyć odpowiednio kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizcji inwestycji celu publicznego (edytowalny PDF)

25‑02‑2019 12:16:00
UWAGA:

Przed złożeniem WNIOSKU O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO bezwzględnie należy skonsultować kompletność wniosku w pokoju nr 25

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (edytowalny PDF)

25‑02‑2019 12:17:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (edytowalny PDF)

25‑02‑2019 12:18:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie art.127 KPA - zrzeczenie się prawa do odwołania (edytowalny PDF)

21‑03‑2019 13:46:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Fliski
email: jfliski@siewierz.pl tel.:326499433
, w dniu:  03‑02‑2015 12:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bierza tel.:32 64 99 433 , w dniu:  03‑02‑2015 12:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2019 13:48:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie