Statystyki


Title Author View Count
Statut Gminy Siewierz Jarosław Fliski 7518
Podatki Łukasz Matyja 7461
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Jarosław Fliski 7292
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Łukasz Matyja 7182
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Damian Bierza 7093
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Łukasz Matyja 6974
Plany zamówień publicznych Łukasz Matyja 6952
Ogłoszenia i informacje urzędowe Łukasz Matyja 6911
Struktura organizacyjna urzędu Łukasz Matyja 6900
Kadencja 2010 - 2014 Łukasz Matyja 6809
Strategie, Plany i Programy ... Damian Bierza 6511
Referat Planowania Przestrzennego Jarosław Fliski 6094
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościeknych Jarosław Fliski 5717
Gmina Siewierz Łukasz Matyja 5357
Finanse i Mienie Łukasz Matyja 4721