Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz został uruchomiony Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie elektronicznej. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie internetowej formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Urząd Miasta i Gminy Siewierz akceptuje formaty wymienione w ww. rozporządzeniu, tj. .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocument. Przy danych tekstowych przyjmowane będą wszystkie możliwe formaty danych zapisane w oprogramowaniu opendocument (OpenOffice 2.0). Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif, dla danych skompresowanych: .zip, .rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru Dostarczenie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej zostanie poświadczone urzędowym poświadczeniem odbioru drogą elektroniczną.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy Siewierz znajduje się pod adresem:

http://sekap.pl

Wymagania do składania pism poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą są następujące:

1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jedno z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

  • UNIZETO SA - Certum,
  • PWPW SA - Sigillum,
  • KIR SA - Szafir.

2. Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego urzędu.

Zastosowanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz już teraz stwarza możliwości składania dokumentów w urzędzie za pośrednictwem własnego komputera - szybko i bez konieczności wychodzenia z domu.
W przypadku spowoduje radykalną zmianę sposobu składania podań, wniosków, itp. dokumentów z tradycyjnego - drogą pocztową lub osobistą, na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną - za pośrednictwem Internetu. Mamy nadzieje, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań usprawni obsługę interesantów i załatwi naszym mieszkańcom załatwianie spraw.

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Matyja
email: informatyk@siewierz.pl tel.:32 64 99 433 fax: 32 64 99 402
, w dniu:  04‑11‑2010 01:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik
email: akmiecik@finn.pl tel.:(42) 235 20 70 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2015 11:51:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive